[<< Zpět na všechny aktuality]

Aktuality

Ukončení výroby repelentů Aversol a Stopkus

30.11.2018 13:30
Dne 09.11.2018 vydal ÚKZÚZ  “Oznámení o zahájení řízení” na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1500 ze dne 9. října 2018, kterým bylo ukončeno schválení účinné látky thiram a zakázáno použití a prodej přípravků na ochranu rostlin, které thiram obsahují.
Na základě tohoto řízení bude zrušeno povolení přípravků AVERSOL a STOPKUS  ke dni 30. ledna 2019.
Uvádění zásob přípravků na trh bude ukončeno dnem 30. července 2019. Používání zásob přípravků bude ukončeno nejpozději dnem 30. ledna 2020.
Na základě tohoto řízení bude zrušeno povolení přípravků AVERSOL a STOPKUS  ke dni 30. ledna 2019.
Shrnuto tedy:
- Povolení přípravků (a jejich výroba) do 30. 01. 2019
- Prodej vyrobených zásob do 30. 07. 2019 (platí i pro váš další prodej zákazníkům)
- Použití a spotřeba do 30. 1. 2020
Je ukončeno testování přípravků s jinou účinnou látkou, v současné době probíhá registrační proces na ÚKZÚZ a SZÚ. Toto ovšem zřejmě nebude dokončeno v termínu, který by dovolil jejich uvedení na trh už v průběhu příštího roku, počítáme až s následným rokem 2020.
Žádáme tedy všechny naše odběratele, aby si dodávku těchto repelentů zajistili včasnou objednávkou, nebo nahlášením požadovaného množství (kvalifikovaný odhad) do 15.1.2019