NURELLE D

Kombinovaný insekticid s dvojí účinností při likvidaci podkorního hmyzu. Vypařováním části chlorpyriphosu po dobu 48 hod od aplikace umožňuje rychlé hubení těch škůdců, kteří nebyli zasažení přímým postřikem (zavrtaní pod kůrou apod.). Druhá účinná látka cypermethrin působí jako požerový a kontaktní jed.
Registrační dávka 0,2-1,0 %
Balení 5 l
Uvedená cena je za balení bez DPH
Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozmněňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!

 


Etiketa
Bezpečnostní list
Cena: 4 420,- Kč